”Attorney” som är ett varumärke ägt av Esquire AB grundades  för att ta tillvara de Juridiska möjligheterna och Klientens unika förutsättningar och behov.

Attorney  består idag av erfarna Jurister och Ekonomer som arbetar inom det Affärsjuridiska området och med Juridisk rådgivning till Privatpersoner av Familje- och Civilrättslig natur.

Som Affärsjurister hjälper vi små och medelstora Företag och Entreprenörer från många branscher och även från utlandet.

Välkomna till Attorney ”When Trust Matters” !

Juridisk rådgivning bygger på förtroende. Därför är det viktigt för oss att förstå Dig, så att vi kan göra allt och lite till för att tillgodose Dina önskemål och behov.

Attorney:s målsättning är att bistå Dig som Klient med skräddarsydd rådgivning och hjälp i varje situation. Tillsammans uppnår vi bästa möjliga resultat, till en rimlig kostnad.

Vi förmedlar Rättsskydd och Rättshjälp Välkommen !

Kontakta oss på Attorney när du vill ha en Jurist som bryr sig.