Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt är när Myndigheter utövar sin makt mot Dig som Privatperson och mot ditt Företag i frågor om Bygglov, Bidrag, Skatt, Tillstånd med mera. I kampen för Din rätt mot Myndigheter är Attorneys Jurister Ditt stöd.

Familjerätt

Familjerätt är de rättsregler som rör Familjen, allt från Vårdnad av Barn till Samboskap och Arv samt Skilsmässa. I bland kallas Familjerätt även ”Humanjuridik” och vi på Attorney är alltid på Din sida i Familjerättsliga tvister.

Privatjuridik

Attorneys Jurister hanterar alla frågor inom Privaträtt. Vi tar hand om dina Juridiska problem med Familjerätt, Fordringar, Skulder, Skadestånd, Fel i Fastighet och andra tvister du drabbas av och vi företräder dig i Domstol när så behövs.

Affärsjuridik

Attorneys Affärsjurister har gedigen erfarenhet från flertalet branscher och våra Jurister ger anpassad och tydlig rådgivning i Affärsjuridik oavsett om det är till Chefer i Företag eller till ägare av Företag.