Aldin Ljuca

Titel : Associate

Utbildning : Master of Laws (L.L.M.) in International Trade Law, Contracts and Dispute Resolution, cum laude, University of Turin, (2015), Juristexamen, L.L.M., Göteborgs universitet (2013), Economics and Sustainable Development, Dalhousie University, Kanada, (2012).

Arbetsområde : Familjerätt , Förvaltningsrätt , Affärsjuridik , Privatjuridik

+46 8 665 35 72

Kontakta

Aldin biträder Attorneys andra jurister och företräder självständigt klienter inom områdena Affärsrätt, Civilrätt, Konkurrensrätt, Avtalsrätt samt Internationell Privaträtt.

Aldin har förutom sin svenska juristutbildning även masterstudier i internationell affärsjuridik från University of Turin i Italien, där han har inriktad sig på gränsöverskridande kommersiell avtalsrätt och tvistlösning. Han har haft ett stort engagemang inom näringslivet med egna startup-företag och även arbetat på den svenska ambassaden i Serbien.

Aldin är en resultatinriktad, entreprenörssinnad jurist som även har drivit egen konsultverksamhet under juridikstudierna och som har stor kunskap om nya media, IT och e-handelsföretag.

Förutom svenska talar Aldin engelska och serbiska.