Magnus Åkesson

Titel : Accountant

Utbildning : Ekonomi & Redovisning

Arbetsområde : Familjerätt , Privatjuridik , Affärsjuridik , Förvaltningsrätt

+46 8 665 35 70

Kontakta

Redovisningsekonom med. 30 års erfarenhet från bankverksamhet. Magnus har inom denna sfär verkat inom följande områden, redovisning, bokslut, årsbokslut, upprätta årsredovisningar, systemutveckling och systemförvaltning.

Magnus har sedan han övergick till att arbeta med Attorney och systerbolaget Esquire AB även arbetat med mindre företag och deras redovisning samt årsbokslut genom bland annat upprättande av årsredovisningar.

Magnus har dessutom löpande bistått Attorneys jurister i samband med handläggning av likvidationer.

Förutom Svenska talar Magnus Engelska