Lina Färnlöf

Titel : Associate

Utbildning : Jurist Örebro universitet (2017) med inriktning på M & A, Kommersiell avtalsrätt, Immaterialrätt, Fastighetsrätt m.m

Arbetsområde : Familjerätt , Privatjuridik , Förvaltningsrätt , Affärsjuridik

+46 8 665 35 70

Kontakta

Lina har en Juristexamen från Örebro Universitet där hon har specialiserat sig på fastighetsfrågor och därtill relaterat skadestånd.

Lina biträder Attorneys andra jurister och företräder självständigt klienter inom områdena Affärsrätt, Civilrätt, Konkurrensrätt, Avtalsrätt samt Internationell Privaträtt.

Lina har arbetat som jurist på olika företag och hon har därmed en bred juridisk erfarenhet.

Hon har haft och har ett stort engagemang inom ideella områden och hon har även arbetat mycket som med humanitära frågor.

Förutom svenska talar Lina engelska.