Peter Landgren

Titel : Senior Associate

Utbildning : Juris Kandidatexamen (Jur.Kand. / LLM), Stockholms Universitet 1983, Ekonomistudier Stockholms Universitet 1982.

Arbetsområde : Privatjuridik , Affärsjuridik , Förvaltningsrätt , Familjerätt

+46 8 665 35 75

Kontakta

Peter biträder Attorneys andra jurister och han har stor erfarenhet av ett brett spektrum av privat- och affärsmässiga frågor och därtill relaterade juridiska problem inom områdena Affärsjuridik, Civilrätt, Avtalsrätt.

Som jurist och samtalspartner hanterar Peter samtliga frågor som är relaterade till företagets juridik och utvecklingsbolags komplexa beslutsfattande.

Peter åtar sig dessutom svåra civilrättsliga fall, där såväl de mänskliga som de juridiska frågeställningarna är komplexa.

Både innan och under sitt arbete i Attorney har Peter arbetat som inhyrd ”problemlösar-VD” i en mängd privatägda, noterade och publika små och medelstora företag bl a i Sverige, Tyskland, Danmark, USA och senast i Hong Kong.

Dessa sina erfarenheter förmedlar Peter genom sitt engagemang i Attorney och för Attorneys klienter, men även som internationell föreläsare i Management Centre Europe i Bryssel samt i American Mangement Association där han utbildar styrelser och ledningsgrupper.

Förutom Svenska talar Peter, Engelska och Tyska.