Var försiktig med information från Internet!

Privatpersoner och Företag uppmanas av både media och på Internet att använda sig av information på Internet när man ska hantera juridiska problem.

Eftersom varje persons och Företags situation är unik finns det mycket stora risker med att använda sig av information från Internet utan att förstå innebörden av juridiska begrepp och formuleringar.

Det är därför mycket viktigt att du som Privatperson eller som Företag tar hjälp av en jurist för att ni skall känna er trygga att allt går rätt till samt så att kostnaderna inte skenar i väg.

”When Trust Matters” Ring 08 665 36 70

Beskrivningen på Esquire AB:s  hemsida www.attorney.se är på intet sätt avsedd att vara fullständig eller kunna läggas till grund för allehanda juridiska överväganden.

Informationen är främst avsedd för att ge inblick om en viss juridisk fråga och underlätta för frågeställare och läsare om behov föreligger för kontakt med oss på Attorney varmed Attorney inte tar något ansvar för dess innehåll förutom giltigheten i villkoren mellan Attorney och klient.

Inga garantier

Attorney  dvs. Esquire AB garanterar inte kvalitén, riktigheten eller fullständigheten av tillhandahållen information på www.attorney.se. All information tillhandahålls utan någon som helst garanti av vad slag det vara månde eftersom informationen kan innehålla felaktigheter och felskrivningar.